<em id="29vuy"></em>
 • <tbody id="29vuy"></tbody>   您的位置:首页 > 办公软件 > 《走遍美国》完整未删版英语全集78课视频 返回首页

   《走遍美国》完整未删版英语全集78课视频

   《走遍美国》完整未删版英语全集78课视频_软件自学网
   《走遍美国》内容以住在纽约的一家三代人的生活为中心,内容涉及美国各地风土人情、社会生活的许多方面。这套教材突出了最新的交际教学法,与情景式教学法和句型式教学法相比是一大突破。教材以快速增进听说能力为主要目标,同时兼顾提高阅读与写作能力。本教材也可用作参加托?际缘淖急附滩。大陆简体版《走遍美国》CD-ROM光盘包括五张CD-ROM盘片,包含了原教材全套录像、录音素材和课文、注解等内容,同时增加了相关的练习、日常用语、词汇学习、美国生活介绍等辅助性学习内容。产品完全按照国内英语学习者的使用习惯与特点进行设计,版面精美、简洁、实用,内容一目了然。在表现手段上,充分体现了多媒体的优势,远远超过了原有素材的简单堆积。这种源于教材、高于教材的创造成果,对广大英语爱好者有极大的帮助。
   [ 放到书包,方便查看 ]
   标题 习题素材 日期 观看
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].1 2011-07-11 317998
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].2 2011-07-11 56097
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].3 2011-07-11 45225
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].4 2011-07-11 50992
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].5 2011-07-11 27589
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].6 2011-07-11 34593
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].7 2011-07-11 18742
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].8 2011-07-11 16580
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].9 2011-07-11 12834
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].10 2011-07-11 14550
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].11 2011-07-11 13002
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].12 2011-07-11 12867
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].13 2011-07-11 19960
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].14 2011-07-11 11658
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].15 2011-07-11 12710
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].16 2011-07-11 17144
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].17 2011-07-11 11062
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].18 2011-07-12 11234
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].19 2011-07-12 11410
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].20 2011-07-12 10724
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].21 2011-07-12 10572
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].22 2011-07-12 11434
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].23 2011-07-12 9898
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].24 2011-07-12 10982
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].25 2011-07-12 10333
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].26 2011-07-12 10174
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].27 2011-07-12 9838
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].28 2011-07-12 10522
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].29 2011-07-12 10655
     [走遍美国视频版(1-78集全.完整未删)].30 2011-07-12 21632
   378个课时 首页 1 2 3 下页 末页


     学习上有任可问题可发贴提问:  查看更多 我要提问
     问题
   赏分
   回答
   查看
   时间
     局部剖视图问题
   10
   0
   17
   2020-02-20
     如何在等轴测图上标注
   0
   1
   28
   2020-02-20
     为什么没有mastercamx9的安装包
   20
   2
   47
   2020-02-19
     网站好卡
   0
   2
   35
   2020-02-19
     115优盘下载问题
   0
   3
   84
   2020-02-18
     CAD 2007下载不了
   0
   1
   50
   2020-02-18
     求助大神
   0
   1
   59
   2020-02-17
     wps演示菜单插入里没有功能图?
   0
   1
   98
   2020-02-15
     UG导入的CAD文字乱码
   0
   1
   108
   2020-02-14
     我是软件自学网AUTOCAD老师,有问题可以找来我,
   0
   635
   129089
   2020-02-14   10bet_10BET_十博 {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}|